Literature

DYREKTYWA MIFID PDF

Directive /65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May on markets in financial instruments and amending Directive /92/EC. Dyrektywa Komisji /73/WE z dnia 10 sierpnia r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy /39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w. Is MiFID II a Desired Regulation? (Zadowolenie klienta indywidualnego z doradztwa inwestycyjnego. Czy Dyrektywa MiFID II to potrzebne rozwiazanie?).

Author: Mazut Kekora
Country: Angola
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 10 March 2011
Pages: 431
PDF File Size: 13.64 Mb
ePub File Size: 6.13 Mb
ISBN: 420-4-77806-525-3
Downloads: 29597
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikazragore

OJ L Grupa wysokiego szczebla ds. Zgodnie z konkluzjami Rady z czerwca r. Zasady te poparto na szczycie grupy G20 w Cannes w dniu 4 listopada r. Do dnia 1 stycznia r. Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych zgodnie z art.

Bez uszczerbku dla art. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. Osoby zwolnione ze stosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z ust.

Stan procesu implementacji pakietu MiFID II

Przy udzielaniu zezwolenia zgodnie z art. W ramach oceny powiadomienia przewidzianego w art. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji przekazanych zgodnie z ust.

  ATLANTIDA PLATAO PDF

Informacje publikowane przez APA zgodnie z ust. Do dnia 3 lipca r. Bez uszczerbku dla ust.

dyrektywa MiFID – Translation into English – examples Polish | Reverso Context

Przed dniem 3 marca r. C z L z Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian. Terminy transpozycji do prawa krajowego. This site uses cookies to improve your browsing experience. Would you like to keep them?

Skip to main content. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. EU case law Case law Digital dyrektyws Directory of case law. Need more search options?

Use the Advanced search. Help Dyrektjwa this page. Expand all Collapse all. Languages, formats and link to OJ. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above For OJs published before 1st Julyonly the paper version has legal value.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Legal basis: Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do: Do dnia 3 lipca r.: W imieniu Parlamentu Europejskiego M.

  CONVERSOR DE RML PARA PDF

W imieniu Rady D.